Stratejik Amaçlar

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

STRATEJİK AMAÇLAR

  • Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmek,
  • Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak,
  • Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Hacettepe Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak,
  • Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarını, dengeli bir şekilde sağlayıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek,
  • Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak,
  • Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek,
  • Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak,
  • Üniversitemizin bilimsel ve düşünsel üretimine katkı sağlayacak bilgi ve hizmetler geliştirmek.