Satın Alma

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1. AMAÇ: KDDB için yapılacak olan satın alma işlemlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması işlem süreçlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM: 4734 ve 4735 sayılı Kanun kapsamında yapılan tüm satın alma işlemlerini ve (03- Cari) ve (06-Sermaye) harcamalarını kapsar.

3. SORUMLULAR: SAT Birim Sorumlusu

4. PROSEDÜR AKIŞI

Satın alma işlemleri yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütülür. Harcama Yetkilisi tarafından

her yıl belirlenen piyasa fiyat araştırma görevlileri, satın alma ve kabul komisyonları işlemlerin yürütülmesinde

görev alırlar.

4.1. Doğrudan Temin Usulü Alım İşlemleri: 4734 sayılı kanun kapsamında belirtilen parasal limitleri aşmayan

işlemelere göre gerçekleştirilen satın alma süreçleridir.

4.1.1. 22/a Doğrudan Temin Usulü Alım İşlemleri

4.1.2. 22/d Doğrudan Temin Usulü Alım İşlemleri

4.2. Açık İhale (19) Usulü Alım İşlemleri : 4734 sayılı kanun kapsamında belirtilen parasal limitleri aşan

işlemelere göre gerçekleştirilen satın alma süreçleridir.

4.3. Pazarlık İhale (21/f) Usulü Alım İşlemleri: 4734 sayılı kanun 21/f maddesinde belirtilen yaklaşık maliyeti

aşmayan işlemelere göre gerçekleştirilen satın alma süreçleridir.