Raf Hizmetleri Birimi Talimatları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kısaltmalar

HÜ : Hacettepe Üniversitesi

HÜK : Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi

KSB : Kataloglama ve Sınıflama Birimi

KOS : Kütüphane Otomasyon Sistemi

LCC : Library of Congress Classification

ÖVB : Ödünç Verme Birimi

TMO : Taşınır Mal Otomasyonu

Talimatlar