Bilgi Teknolojileri Birimi Prosedürü

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1. Amaç: Kütüphane hizmetlerine yönelik esnek ve güvenilir bir teknoloji ortamının tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve bakımı ile yükümlüdür.

2. Kapsam: Bilgi Teknoloji Birimi'nin tüm hizmetlerini kapsar.

3. Sorumluluklar: Bilgi Teknolojileri Sorumlusu ve Personeli

4. Prosedür Akışı: Bilgi Teknolojisi Birimi aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

4.1. Kütüphane Otomasyon Sisteminin (KOS) Yönetimi

 • KOS'un satın alındığı firmaya isteklerin ve sorunların bildirmesi (telefon, e-posta, çevrimiçi form) ve takip edilmesi,
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile firma yetkilileri arasında iletişim kurulmasını,
 • Düzenli aralıklarla yapılan envanter işleminin sonuçlarının KOS'a aktarılmasını,
 • KOS'da kullancı (personel) oluşturulması, kullanıcıların yetkilendirilmesi, kullanıcıların güncellenmesi ve kullanıcıların silinmesi,
 • KOS ile bağlantılı gerek kütüphane içi sistemlerin gerekse kütüphane dışı sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin denetlenmesi işlemlerini kapsar.

4.2. Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sisteminin (HÜAES) Yönetimi

 • HÜAES'nin kurulumu, güncellenmesi, çalışabilirliğinin sağlanması,
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi,
 • Gerekli durumlarda toplu kayıt aktarımının yapılması,
 • HÜAES ile Uluslararası Açık Erişim Sistemleri'nin entegrasyonu hakkında çalışmalar yürütmek işlemlerini kapsar.

4.3. Kütüphane Web Sayfasının Yönetimi

 • Kütüphane web sayfasının güncellenmesi ve çalışabilirliğinin sağlanması
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.

4.4. Kütüphane İç Kontrol Sisteminin Yönetimi

 • Kütüphane İç Kontrol Sisteminin güncellenmesi ve çalışabilirliğinin sağlanması
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.

4.5. Oda Rezervasyon Sisteminin Yönetimi

 • Oda Rezervasyon sisteminin güncellenmesi ve çalışabilirliğinin sağlanması
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.

4.6. Çevrimiçi Danışma Sisteminin Yönetimi

 • Çevrimiçi danışma sisteminin güncellenmesi ve çalışabilirliğinin sağlanması
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.

4.7. Eğitim Takvimi Sisteminin Yönetimi

 • Eğitim takvimi sisteminin güncellenmesi ve çalışabilirliğinin sağlanması
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.

4.8. Kapı Geçiş / RFID / LIBREF Sistemlerinin Yönetimi

 • Kapı Geçiş / RFID / LIBREF Sistemlerinin satın alındığı firmaya isteklerin ve sorunların bildirmesi (telefon, e-posta, çevrimiçi form) ve takip edilmesi,
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile firma yetkilileri arasında iletişim kurulmasını işlemlerini kapsar.

4.9. Kütüphanede Bulunan Teknoloji Varlıkların Yönetimi

 • Kütüphanede bulunan teknolojik varlıkların ( bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projektör vs.) yönetimi, işletim sistemlerinin kurulumu, bakımlarının yapılması,
 • Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) ile iletişime geçilmesi işlemlerini kapsar.