Belge Sağlama Birimi Talimatları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kısaltmalar

BSB : Belge Sağlama Birimi

HÜ : Hacettepe Üniversitesi

HÜK : Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi

ILL : Inter Library Loan

KİTS : Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi

LCC : Library of Congress Classification

OCLC : Online Computer Library Center

ÖVB : Ödünç Verme Birimi

RHB : Raf Hizmetleri Birimi

SO : Sanat Odası

TO-KAT : Ulusal Toplu Katalog

TÜBESS : Türkiye Belge Sağlama Sistemi

Talimatlar